0913.314.160 - 0983.899.177
Công ty TNHH thương mại Hà Ninh

Nhà phân phối ủy quyền của công ty Castrol BP Petco Ltd, tại Quảng Ninh

Không chỉ là dầu nhớt. Đó là tinh hoa của một công nghệ.
ship
Hanico - Chuyên phân phối dầu nhớt Bánh răng công nghiệp Castrol BP hàng đầu tại Quảng Ninh và khu vực Phía Bắc, phục vụ nhu cầu của các máy động cơ công nghiệp cả nước

Hanico - Chuyên phân phối dầu nhớt Bánh răng công nghiệp Castrol BP hàng đầu tại Quảng Ninh và khu vực Phía Bắc, phục vụ nhu cầu của các máy động cơ công nghiệp cả nước

Đối tác

Hanico Hà Ninh
4,5/5 469Vote