0913.314.160 - 0983.899.177
Công ty TNHH thương mại Hà Ninh

Nhà phân phối ủy quyền của công ty Castrol BP Petco Ltd, tại Quảng Ninh

Không chỉ là dầu nhớt. Đó là tinh hoa của một công nghệ.
ship
Hanico - Công ty là đại lý chuyên phân phối dầu nhớt động cơ công nghiệp Castrol BP hàng đầu tại Quảng Ninh và khu vực Phía Bắc,Cam kết là đại lý dầu nhớt castrol phục vụ nhu cầu của các máy động cơ công nghiệp trên cả nước.

Hanico - Chuyên phân phối dầu nhớt động cơ công nghiệp Castrol BP hàng đầu tại Quảng Ninh và khu vực Phía Bắc, phục vụ nhu cầu của các máy động cơ công nghiệp trong toàn khu vực

Đối tác

Hanico Hà Ninh
4,5/5 469Vote